Νέες ταυτότητες και συστήματα επιτήρησης

Και ξαφνικά … «αρνητές ταυτοτήτων». Μια εκστρατεία των ΜΜΕ για τον νέο ανορθολογικό μπαμπούλα. Πλάνα στα ΜΜΕ από ουρές λιγοστών ανθρώπων στα αστυνομικά τμήματα, θρησκόληπτοι που φωνάζουν για το «χάραγμα του 666» και μια σειρά ακόμη βολικοί αντίπαλοι για να νομιμοποιήσουν τις κυβερνητικές επιλογές, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη από το μείζον θέμα του ολοένα και επεκτεινόμενου πλέγματος κοινωνικής επιτήρησης που χτίζεται στο όνομα του εκσυγχρονισμού του ψηφιακού κράτους, εστιάζοντας στο μερικό θέμα των νέων ταυτοτήτων. Κλείνοντας έτσι στην πράξη κάθε ουσιαστική κουβέντα και κριτική, όπως τόσο πετυχημένα έπραξαν και σε μια σειρά άλλα ζητήματα (πανδημία, πράσινη ανάπτυξη), παρουσιάζοντας τους μονοδρόμους τους ως φυσική και αντικειμενική εξέλιξη.